Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024
HomeTin tứcBà Rịa – Vũng Tàu cần tăng cường quản lý Nhà nước...

Bà Rịa – Vũng Tàu cần tăng cường quản lý Nhà nước về VLXD

Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) và khoáng sản làm VLXD tại địa bàn tỉnh Vũng Tàu còn rất hạn chế.

vlxd

Công tác quản lý Nhà nước còn hạn chế

Mới đây, Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và làm việc với đại diện các Sở, ngành trong tỉnh về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực VLXD và khoáng sản làm VLXD. Kết quả tại Bà Rịa – Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế các nội dung liên quan đến: Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý nhà nước về VLXD và khoáng sản làm VLXD; khai thác cát tự nhiên và sản xuất cát nghiền; phát triển VLXD không nung…

Cụ thể, đối với công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về VLXD và khoáng sản làm VLXD, các cơ quan chức năng chưa tổng hợp kịp thời, đầy đủ các số liệu về tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các chủng loại VLXD và khoáng sản làm VLXD của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Chưa rõ giải pháp nhằm kiểm soát khai thác cát tự nhiên, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào cát nghiền thay thế cát tự nhiên, không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp, ưu tiên sử dụng tro xỉ thạch cao hoặc các chủng loại vật liệu khác trong công trình xây dựng.

Hiệu quả đầu tư phát triển VLXD không nung chưa cao, sản lượng sản xuất và tiêu thụ thực tế của các cơ sở thấp so với năng lực. Công tác kiểm tra sử dụng VLXD không nung mới tập trung chủ yếu ở các công trình vốn ngân sách Nhà nước, công tác hậu kiểm đối với chất lượng VLXD không nung chưa thực hiện thường xuyên.

Việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất hàng hóa VLXD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng VLXD sau khi công bố hợp quy chưa tiến hành thường xuyên.

Các ngành chức năng cần làm gì?

Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, bổ sung báo cáo về Bộ Xây dựng các số liệu về đầu tư, sản xuất và tiêu thụ các chủng loại VLXD và khoáng sản làm VLXD, tổng hợp số lượng các công trình và khối lượng sử dụng VLXD không nung và tình tình, kết quả hoạt động khoáng sản làm VLXD trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, phải hình thành cơ sở dữ liệu thông tin và cập nhật thường xuyên để kịp thời nắm bắt và tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, môi trường và khoáng sản để kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thứ ba, nghiên cứu ban hành các chính sách theo thẩm quyền hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất VLXD không nung, cát nghiền thay thế cát tự nhiên, các chủng loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường và tiết kiệm nguyên nhiên liệu…

Thứ tư, sớm ban hành các giải pháp kiểm soát khai thác cát tự nhiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên, không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp, ưu tiên sử dụng tro xỉ, thạch cao hoặc chủng loại vật liệu khác trong các công trình xây dựng.

Đồng thời, thực hiện đúng lộ trình chấm dứt các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng VLXD không nung trong quá trình thẩm tra, thẩm định các hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

Thứ năm, tăng cường quản lý, giám sát cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản làm VLXD, tránh cấp phép chồng chéo với các quy hoạch khác, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, không cấp phép thăm dò, khai thác đá làm VLXD thông thường tại các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cải tạo và phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ. Ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản làm VLXD trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông. Không chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích khai thác khoáng sản

Thứ sáu, các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với hàng hóa là VLXD, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh VLXD và hàng hóa lưu thông, sử dụng trên thị trường.

Những góp ý trên đây của Bộ Xây dựng nhằm góp phần giúp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay.

Theo baoxaydung.com.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO