Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcChính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK sắp có hiệu lực

Chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK sắp có hiệu lực

Những chính sách mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nhập khẩu (NK) sắp có hiệu lực thi hành.

thue

Quy định mới về khai, tính và nộp thuế>Quy định mới về khai, tính và nộp thuế GTGT

ầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017), giá tính thuế GTGT đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên được xác định như sau:

– Đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và Tổng công ty phát điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

– Trường hợp không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT được xác định:

+ Đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề.

+ Đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Theo Điều 1 của Thông tư 20/2017/TT-BTC, từ ngày 20/4/2017, đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN.

Quy định hiện hành là: “Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu >Khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩuười nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN”.

Hạn ngạch thuế NK đối với muối, trứng gia cầm năm 2017

Theo Thông tư 03/2017/TT-BCT, thì hạn ngạch thuế quan NK năm 2017 đối với trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10); trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20); loại khác (mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) là 50.051 tá (trứng thương phẩm không có phôi).

Đồng thời, hạn ngạch thuế quan NK năm 2017 đối với muối (mã số hàng hóa 2501) là 102.000 tấn.

Thông t>Hạn ngạch thuế NK đối với muối, trứng gia cầm năm 2017 31/12/2017.

Quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Từ ngày 01/5/2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định về các vấn đề sau đây:

– Nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết.

– Nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

– Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên>Quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kếtthuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO