Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyCông bố chứng nhận hợp quy thiết bị định tuyến

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị định tuyến

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị định tuyến theo căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, sản phẩm này thuộc thiết bị điện tử bắt buộc phải tham gia chứng nhận thì mới được đưa ra thị trường.

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông thì việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm. Công ty Vietpat là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn công bố chứng nhận hợp quy các sản phẩm này trên toàn quốc.

thiet bi dinh tuyen

Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị định tuyến

  • Bản công bố hợp quy;
  • Bản mô tả chung về thiết bị định tuyến (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

Các đơn vị nào cần công bố hợp quy thiết bị định tuyến

  • Các cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng này
  • Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm thuộc nhóm nào
  • Các cơ quan nhà nước có liên quan

Mọi thông tin chi tiết về công bố hợp quy thiết bị định tuyến bạn muốn biết thêm và rõ hơn thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO