Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
HomeTin tứcCông Văn Số: 321/TCTS-KHCN&HTQT V/v xin ý kiến góp ý sửa đổi,...

Công Văn Số: 321/TCTS-KHCN&HTQT V/v xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung QCVN lĩnh vực thủy sản

Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn Số: 321/TCTS-KHCN&HTQT V/v xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung QCVN lĩnh vực thủy sản. Nội dung như sau

cong-van

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT) và Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT).

Sau một thời gian thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo 02 Thông tư trên, đã bộc lộ một số nội dung không phù hợp và chưa đầy đủ. Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật có liên quan để điều chỉnh, bổ sung như dự thảo gửi kèm (tài liệu được đăng tải trên website https://tongcucthuysan.gov.vn/Dự-thảo-văn-bản).

Tổng cục Thủy sản đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu cho ý kiến góp ý. Văn bản góp ý gửi Tổng cục Thủy sản trước ngày 29/4/2020 để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ ban hành (bản điện tử gửi về địa chỉ lanttt.khcn@mard.gov.vn). Quá thời hạn trên mà không nhận được ý kiến của các đơn vị, thì coi như đơn vị đã đồng ý với dự thảo./.

Tại dự thảo, có những thay đổi cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung một số quy định tại 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Các sản phẩm có thành phần là hỗn hợp từ hai nhóm sản phẩm trở lên:

  • 1.1. Đối với sản phẩm có thành phần khác nhau: phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mỗi nhóm sản phẩm.
  • 1.2. Đối với sản phẩm có ít nhất 01 thành phần giống nhau: đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các thành phần khác nhau của mỗi nhóm sản phẩm. Thành phần giống giống sẽ căn cứ vào thành phần chiếm tỷ lệ khối lượng cao (≥50%) để đánh giá mức an toàn của sản phẩm.

2. Ngoài các phương pháp thử quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chấp thuận các phương pháp thử nghiệm khác được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Sửa đổi phương thức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm sản xuất trong nước quy định tại 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp sản phẩm theo phương thức:

Điều 3. Sửa đổi số thứ tự 3 mục 3.2 tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

Chỉ tiêu Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Vibrio Cholera

Phương pháp thử: NMKL Method No 91, 3rd Ed, 2001

Điều 4. Bỏ quy định mức giới hạn tối thiểu tại bảng 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT

Bạn đọc có thể xem bản đầy đủ và tải về Công Văn Số: 321/TCTS-KHCN&HTQT tại đây:

Xem bản đầy đủ và tải về Dự thảo xin ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO