Chủ Nhật, Tháng Ba 10, 2024
HomeTin tứcDanh sách các sản phẩm bị loại khỏi thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT

Danh sách các sản phẩm bị loại khỏi thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Bộ NNPTNT  đã ban hành thông tư số 19/2014/TT-BNNPTNT về việc Sửa đổi, bổ sung thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 8 năm 2013 ban hành danh mục bổ sung phân bón đươc phép sản xuất, kinh doanh  và sử dụng tại Việt Nam.

san xuat phan bon

Trong đó:

Điều 1. Đưa ra khỏi Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam tại Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT) bao gồm: 107 loại phân bón (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này); dạng lỏng của 02 loại phân bón lá, dạng bột của 03 loại phân bón lá (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên sản phẩm; tổ chức, cá nhân đăng ký phân bón tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT, gồm 04 loại phân bón (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Thông tin chi tiết trong file 19_2014_TT-BNNPTNT sua doi TT38

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO