Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTin tứcĐiều kiện kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 theo Nghị...

Điều kiện kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP

Tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Chính phủ đã bổ sung một chương quy định về kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

ruou nhap khau

Theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm:

Một là, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Hai là, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ba là, đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Nghị định quy định cụ thể về điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. Theo đó, để nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế; Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP nêu rõ, điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Nghị định cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. Theo đó, thương nhân được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp; Đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất; Thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật. Không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định.


Nghị định này:

– Sửa đổi, bổ sung Nghị định 187/2013/NĐ-CP, Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

– Làm hết hiệu lực một phần các Nghị định như: Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Nghị định 137/2013/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP,…

Xem chi tiết Nghị định 17/2020/NĐ-CP tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO