Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tin tức Điều kiện mới về kinh doanh sữa chế biến từ 20/1/2017

Điều kiện mới về kinh doanh sữa chế biến từ 20/1/2017

Thông tư Số: 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 vừa qua được ban hành đã quy định 1 số Điều kiện mới về kinh doanh sữa chế biến từ 20/1/2017 cụ thể có thể điểm qua các ý chính như sau

dieu-kien-kinh-doanh-sua-che-bien

Điều kiện mới về kinh doanh sữa chế biến từ 20/1/2017:

Về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với:

  • a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
  • b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại mục 7, 8 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CPkhông áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến.

Giải thích các từ ngữ liên quan đến mục 4 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP:

  • a) Cơ sở sản xuất sữa chế biến gồm toàn bộ cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các điều kiện về môi trường để sản xuất các sản phẩm sữa chế biến.
  • b) Sản phẩm sữa chế biến là sản phẩm được chế biến từ sữa động vật có hoặc không bổ sung chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu hoặc các vitamin.

Điều kiện mới về kinh doanh sữa chế biến được quy định trong Thông tư Số: 27/2016/TT-BCT từ 20/1/2017, các đơn vị có liên quan cần nên lưu ý để thực hiện đảm bảo đúng các điều kiện kinh doanh mới đã được thay đổi

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP