Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
HomeTin tứcDự thảo quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Dự thảo quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

dieu-kien-san-xuat-mu-bao-hiem

Theo dự thảo, mũ bảo hiểm phải đáp ứng các quy định kỹ thuật và quy định quản lý chất lượng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Mũ giả mũ bảo hiểm gồm:

a- Mũ có hình dáng bên ngoài giống mũ bảo hiểm nhưng nhãn mũ không ghi rõ ràng mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng, công dụng của mũ bảo hiểm theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b- Mũ giả mạo về sở hữu trí tuệ;

c- Mũ có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp khác;

d- Mũ giả mạo tên thương mại hoặc tên thương phẩm hàng hóa;

đ- Mũ có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa;

e- Mũ giả mạo hoặc sử dụng trái phép dấu chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ( chứng nhận hơp quy mũ bảo hiểm).

Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Dự thảo nêu rõ, điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm bao gồm: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Có tối thiểu 1 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, địa điểm sản xuất của nhà xưởng phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; có diện tích mặt bằng để lắp đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm.

Có phòng thử nghiệm hoặc thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phòng thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp mới, cấp lại và cấp điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm.

Doanh nghiệp lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp theo một trong các hình thức sau:  1- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. 2- Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, doanh nghiệp phải nộp bản sao đã được chứng thực các chứng chỉ, tài liệu quy định. 3- Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2016, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, trong đó quy định “sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (số thứ tự 203).

Để triển khai Luật Đầu tư 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (Nghị định này thay thế Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy).

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định nói trên (hiện nay các dự thảo này được đăng tải trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn, mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN”).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 25/5/2017

Tổng hợp từ chinhphu.vn và most.gov.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO