Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024
HomeTin tứcEU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô...

EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm

Trong tháng 07/2017, EU có đưa ra một số thông báo cho các nước thành viên WTO liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với sản phẩm Bi ô xít và mỹ phẩm. Thời gian dự kiến có hiệu lực sẽ là sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Chi tiết như sau:

Liên quan đến sản phẩm Bi ô xít:

bioxit

Ngày 07/7/2017, EU thông báo về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban dựa theo Điều 3 của Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về một permethrin có chứa thuốc sát trùng dùng với mục đích kiểm soát côn trùng trên gia súc. Cụ thể, permethrin này sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định (EU) số 528/2012.

Sau đó, ngày 13/7/2017, EU tiếp tục thông báo về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban phê duyệt propan-1-ol như là một chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 1, 2 và 4 và phê duyệt axit lactic L (+) như là một chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 2,3 và 4.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường và hài hòa hoá các sản phẩm bi ô xít trên thị trường EU. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10 năm 2017.

Liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm:

my pham

Ngày 29/6/2017, EU thông báo về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban sửa đổi phụ lục II và III và V của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể,  dự thảo quy định này sẽ ngăn cấm hoặc hạn chế sử dụng tất cả các chất đã được phân loại có khả năng gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc hại đối với sinh sản trong các sản phẩm mỹ phẩm trong thời gian Quy định của Ủy ban (EU) 2015/1221 về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp thay thế Quy định (EC) 1272/2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp được thông qua để thích nghi với tiến bộ kỹ thuật và khoa học.

Đến ngày 10/7/2017, EU tiếp tục thông báo về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban sửa đổi phụ lục II và III của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể,  dự thảo quy định này sẽ cấm Tagetes erecta, hạn chế việc sử dụng Tagetes patula và minuta trong các sản phẩm mỹ phẩm và cấm Tagetes patula và minuta trong sản phẩm chống nắng theo khuyến cáo của Ủy ban Khoa học về Sản phẩm Tiêu dùng và Uỷ ban Khoa học về An toàn Tiêu dùng.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào quý 4 năm 2017.

(Theo: TBT Việt Nam)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO