Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcGiải pháp phát triển ngành chăn nuôi

Giải pháp phát triển ngành chăn nuôi

Trong xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay, ngành chăn nuôi trong nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn. Để ngành phát triển bền vững, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó yêu cầu về chăn nuôi tập trung, quy hoạch vùng theo quy trình VietGAP, chủ động đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước được đặt ra khá cấp thiết.

VietGAP trong chan nuoi

Những khó khăn trong phát triển ngành chăn nuôi

Khó khăn lớn nhất của ngành chăn nuôi hiện nay là thiếu sự phối hợp giữa người sản xuất và thị trường để tạo ra một chuỗi liên kết ổn định. Do đó, thu nhập, giá trị gia tăng chưa lớn, gây khó khăn cho người chăn nuôi và tạo ra tâm lý không muốn tái đàn, dẫn tới giá cả biến động.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang tồn tại các điểm yếu cần khắc phục: phát triển không bền vững về năng suất, giá cả; chất lượng một số giống vật nuôi thấp; hình thức tổ chức sản xuất còn cũ, manh mún và bị cắt khúc nên hiệu quả kinh tế không cao. Thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, gặp nhiều khó khăn trong xử lý chất thải, dịch bệnh, tình trạng giết mổ thủ công vẫn còn tràn lan, thiếu điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hướng phát triển ngành chăn nuôi

Theo định hướng phát triển ngành chăn nuôi, thời gian tới khuyến khích chăn nuôi theo quy mô trang trại tập trung, đồng thời áp dụng mô hình chăn nuôi tiên tiến theo quy chuẩn VietGAP ở các vùng đã quy hoạch.

Đồng thời xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, tác động của môi trường để có thể nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia công cho các công ty trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật mới và công nghệ cao.

Để giúp người chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế, cần khuyến khích cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, quy trình chăn nuôi VietGAP trong nông hộ. Mặt khác, hình thành các mô hình chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ chăn nuôi, giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO