Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
HomeTin tức ISOTin tức ISO 9001Hải Phòng lần đầu áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 trong hoạt...

Hải Phòng lần đầu áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 trong hoạt động HĐND quận

Ngày 23.7, Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) là đơn vị đầu tiên tại Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Hội đồng nhân dân quận.

Theo đó, sau gần 4 tháng triển khai thực hiện việc xây dựng, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã hoàn thành, được áp dụng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Hệ thống gồm: Mô hình hệ thống quản lý chất lượng, các văn bản, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các hướng dẫn về kiểm soát thông tin dạng văn bản, đánh giá rủi ro và cơ hội, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục, đưa ra 10 quy trình tác nghiệp…

ap-dung-iso-9001-trong-co-quan

Theo ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng, việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động của HĐND quận Hồng Bàng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kiểm soát công việc một cách cụ thể, công khai, minh bạch. Công tác quản lý hồ sơ được khoa học và chuẩn hóa quy trình công việc. Bên cạnh đó, việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 còn là phương pháp giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản pháp luật của nhà nước trong hoạt động của HĐND quận.

“Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử là đòi hỏi cấp bách trong trình xây dựng và phát triển thành phố. Việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy, tạo môi trường công khai minh bạch” – ông Tuấn nói.

Sau đơn vị đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 này, Hải Phòng sẽ tiến hành triển khai áp dụng hệ thống ở những đơn vị đủ điều kiện khác.

Theo laodong.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO