Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyHợp quy máy tính cá nhân để bàn

Hợp quy máy tính cá nhân để bàn

Máy tính cá nhân để bàn là vật dùng quen thuộc của mọi người, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Viễn thông thì việc hợp quy máy tính cá nhân để bàn là việc rất cần thiết và quan trọng, để đảm bảo an toàn cho sản phẩm và cho cả người sử dụng thì việc chứng nhận hợp quy là không thể thiếu.

Máy tính cá nhân là thuộc thiết bị điện tử công dụng nhất hiện nay và còn phát triển hơn cho đến sau này. Không chỉ hợp quy máy tính cá nhân để bàn mà VIETPAT chúng tôi chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông.

may tinh ca nhan de ban

Điều khoản thi hành hợp quy máy tính cá nhân để bàn

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05  tháng 5 năm 2014 và thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Đối tượng được áp dụng chứng nhận hợp quy

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

  1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định tại các Phụ lục sau:
  2. a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
  3. b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
  4. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Mọi thắc mắc về hợp quy máy tính cá nhân để bàn xin liên hệ với chúng tôi.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO