Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcHướng dẫn thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc...

Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Căn cứ vào Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Thông tư 21/2013/TT-BCT, Nghị định 08/2018/NĐ-CP, thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá được thực hiện như sau:

thuoc la dieu

Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Yêu cầu cần đáp ứng:

 • 1.  Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 – 2010 hoặc doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá
 • Điều kiện về đầu tư và sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước:
  a) Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
  b) Phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước để sản xuất thuốc lá. Trong trường hợp không đủ nguyên liệu trong nước thì được nhập khẩu phần nguyên liệu còn thiếu theo kế hoạch nhập khẩu hàng năm do Bộ Công Thương công bố, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá nhãn nước ngoài hoặc sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu. 
 • 3. Điều kiện về máy móc thiết bị:
   Có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính: Cuốn điếu, đóng bao;
 • 4. Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá.
  Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm thuốc lá.
 • 5. Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.
  Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.
 • 6. Điều kiện về môi trường và phòng, chống cháy nổ.
  Có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ:

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 12 hoặc Phụ lục 13 (trường hợp cấp cho công ty mẹ – công ty con) Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo (trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu). Theo mẫu phụ lục 14 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013.
 • Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca/ngày). Theo mẫu Phụ lục 15 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
 • Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
 • Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp
 • Bản sao công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.
 • Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá
 • Bảng kê Đầu tư trồng cây thuốc lá ( mẫu Phụ lục 16 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013)

Trình tự thực hiện:

 • Trình tự này áp dụng cho trường hợp cấp Giấy phép lần đầu và cấp lại do Giấy phép đã được cấp hết hiệu lực.
 • Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trong trường hợp tiếp tục sản xuất thuốc lá.
 • Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực như đối với trường hợp cấp lần đầu.
 • Trình tự như sau:
 • + Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Bộ Công Thương;
 • + Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
 • + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO