Thứ Sáu, Tháng Ba 8, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyTư Vấn Chứng Nhận Hợp Quy Keo Dán Gỗ

Tư Vấn Chứng Nhận Hợp Quy Keo Dán Gỗ

Theo quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (QCVN 03-01:2018/BNNPTNT), thủ tục chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là bắt buộc từ ngày 01/07/2019.

keo dan go

Thủ tục chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Tổ chức, cá nhân sản xuất keo dán gỗ trong nước phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và ghi nhãn phù hợp với các yêu cầu quy định tại QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

 Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ chỉ được kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ đảm bảo chất lượng, có dấu hợp quy và nhãn phù hợp với các quy định tại quy chuẩn QCVN 03-01:2018/BNNPTNT và các quy định hiện hành có liên quan.

Ngoại trừ các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh thì các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được quy định tại QCVN 03-01:2018/BNNPTNT dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.

Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ thực hiện theo Phương thức 5:

  • – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  • – Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ thực hiện theo Phương thức 7:

  • – Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm.
  • – Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ phải được ghi nhãn và công bố đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cho tất cả các bao gói. Quy định về bao gói với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng, vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm đó

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO