Thứ Năm, Tháng Ba 14, 2024
HomeTin tứcNghị định 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật...

Nghị định 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính Phủ ban hành Nghị định 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

Theo đó Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế cho Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP; Điều 4 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về nông nghiệp.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Nghị định 35/2016/NĐ-CP cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO