Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcNguyên liệu nhập khẩu vướng thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Nguyên liệu nhập khẩu vướng thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản 1083/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp (DN) liên quan đến đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu (NK) để sản xuất xuất khẩu (XK) tại Nghị quyết 103/NQ-CP (ngày 5/12/2016).

hinh

Cụ thể, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh đã có kiến nghị với cơ quan hải quan cho phép DN được sử dụng văn bản hướng dẫn của Cục Thú y và bộ hồ sơ hải quan để thông quan các lô hàng là nguyên liệu thực phẩm để sản xuất hàng XK, mà không cần phải nộp kết quả kiểm tra nhà nước khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan.

Tại văn bản 1083/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan đã làm rõ hai vấn đề: Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK và về kiểm dịch đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK.

Theo đó, đối với vấn đề kiểm tra an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan và Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã có văn bản hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết 103/NQ-CP.

Tại điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP nêu rõ: “Chính phủ thống nhất cho phép DN được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong thời gian chưa sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, thực hiện theo quyết nghị của Chính phủ…”.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay cơ quan hải quan không yêu cầu DN kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK theo loại hình SXXK hoặc nhập gia công hàng XK để thông quan hàng hóa. DN không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK theo loại hình SXXK hoặc nhập gia công hàng XK.

Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến DN là các quy định về kiểm dịch của bộ quản lý chuyên ngành vẫn yêu cầu cơ quan hải quan và DN phải thực hiện.

Theo đó, về việc kiểm dịch đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK, căn cứ Luật Thú y và Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc Danh mục phải kiểm dịch động vật thì hàng hóa NK là nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất hàng XK không thuộc đối tượng được miễn kiểm dịch khi NK.

Tháo gỡ khúc mắc liên quan đến việc hàng hóa NK vừa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm vừa thuộc diện kiểm dịch, Bộ Tài chính đã có công văn kiến nghị 3 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Y tế xem xét chấp thuận cho hàng hóa NK thuộc diện vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm vừa phải kiểm dịch chỉ cần sử dụng một chứng từ kiểm tra duy nhất để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, trong khi chờ các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định về KTCN đối với hàng hóa XNK, DN vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đây là khúc mắc rất cần có sự tích cực vào cuộc tháo gỡ của các bộ quản lý chuyên ngành theo như Bộ Tài chính đã đề xuất.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO