Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcQCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông

QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông

QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông được ban hành ngày 17/7/2020 kèm theo Thông tư 16/2020/TT-BTTTT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021

quy-chuan-viet-nam

QCVN 32:2020/BTTTT thay thế QCVN 32:2011/BTTTT

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Trạm viễn thông trong quy chuẩn này bao gồm các công trình sau:

  • – Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn;
  • – Trung tâm dữ liệu;
  • – Trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, vệ tinh, phát chuẩn, nghiệp dư;
  • – Đài phát thanh, đài truyền hình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định:

  • – Rủi ro thiệt hại cho phép do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;
  • – Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;
  • – Các biện pháp chống sét bảo vệ trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Các cơ quan, doanh nghiệp có trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông có trách nhiệm:

– Đảm bảo các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng.

– Thực hiện công bố hợp quy chỉ tiêu mức rủi ro do sét gây ra cho trạm viễn thông phải nhỏ hơn hoặc bằng mức quy định tương ứng trong Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012.

Cục Viễn thông có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy.

Bạn đọc có thể xem bản đầy đủ và tải về QCVN 32:2020/BTTTT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO