Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tin tức Quy chuẩn mới về hàm lượng độc tố trong thức ăn chăn...

Quy chuẩn mới về hàm lượng độc tố trong thức ăn chăn nuôi

Quy chuẩn mới về hàm lượng độc tố trong thức ăn chăn nuôi chính thức được đưa vào áp dụng từ 26/1/2017

Quy chuẩn QCVN 01-183:2016/BNNPTNT được ban hành tại Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT đã quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm; bao gồm cả thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt và thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt.

thuc-an-chan-nuoi

Thức ăn chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn này.

Trước khi tiêu thụ sản phẩm, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục công bố hợp quy tại Sở NN&PTNT địa phương nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức như sau: (1) Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; (2) Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp với tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn.

Mỗi sản phẩm được công bố hợp quy phải lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng một lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu ít nhất 3 năm/lần/chỉ tiêu.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy theo các Quy chuẩn kỹ thuật trước ngày 26/1 được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố trong 3 năm kể từ ngày Sở NN&PTNT ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP