Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tin tức Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 26/10/2016;25/11/2016;15/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

tcvn

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 3175/QĐ-BKHCN (26/10/2016)

 1. TCVN 6404:2008 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
 2. TCVN 9632:2013 Nguyên tắc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm

Quyết định 3682/QĐ-BKHCN (25/11/2016)

 1. TCVN 7967:2008 Tinh bột và sản phẩm tinh bột. Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit. Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục

Quyết định 3985/QĐ-BKHCN (15/12/2016)

 1. TCVN 3769:2004 Cao su thiên nhiên SVR. Quy định kỹ thuật

Quyết định 4178/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 5520:2009 Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia :

Quyết định 3174/QĐ-BKHCN (26/10/2016)

 1. TCVN 6404:2016 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
 2. TCVN 9632:2016 Nguyên tắc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm
 3. TCVN 10780-3:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện, đinh lượng và xác định tuy huyết thanh của Salmonella – Phần 3: Hướng dẫn xác định typ huyết thanh của Salmonella spp
 4. TCVN 11394:2016 Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực phẩm
 5. TCVN 11395:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Phát hiện clostridia sinh độc tố thần kinh botulinum typ A,B,E và F
 6. TCVN 11296:2016 Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện Vibrio vulnificus – Phương pháp nhận biết axit béo của vi khuẩn bằng kỹ thuật sắc kí khí
 7. TCVN 11397:2016 Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện E.coli O157:H7 – Phương pháp 8h

Quyết định 3683/QĐ-BKHCN (25/11/2016)

 1. TCVN 7967:2016 Tinh bột và sản phẩm tinh bột. Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit. Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục
 2. TCVN 11467:2016 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng tro sulfat trong đường nâu, nước mía, syro và mật ri
 3. TCVN 11468:2016 Đường và sản phẩm đường – Xác định độ phân cực của thành phần đường trong sản phẩm đường dạng bột chứa chất chống vón
 4. TCVN 11469:2016 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng formaldehyde trong đường trắng bằng phương pháp đo màu
 5. TCVN 11470:2016 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường mía thô, đường chuyên biệt và các sản phẩm chế biến từ mía bằng quy trình thể tích không đổi Lane và Eynon
 6. TCVN 11471:2016 Phụ gia thực phẩm – Tinh bột biến tính

Quyết định 3986/QĐ-BKHCN (15/12/2016)

 1. TCVN 3769:2016 Cao su thiên nhiên SVR – Quy định kỹ thuật

Quyết định 4179/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 11427:2016 Hướng dẫn chung về việc sử dụng sản phẩm protein thực vật (VPP) trong thực phẩm
 2. Hướng dẫn đối với vitamin và chất khoáng bổ sung vào thực phẩm
 3. Hướng dẫn sử dụng chất hỗ trợ chế biến
 4. Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát virus trong thực phẩm
 5. Nguyên tắc lấy mẫu và thử nghiệm thực phẩm trong thương mại quốc tế
 6. Quy phạm thực hành giảm thiểu 3- monochloropropan -1,2-diol (3-MCPD) trong quá trình sản xuất protein thực vật thủy phân bằng axit (HVP axit) và các sản phẩm chứa HVP axit
 7. TCVN 5520:2009 Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – tcvn.gov.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP