Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
HomeTin tứcSo sánh ISO 14001 và OHSAS 18001

So sánh ISO 14001 và OHSAS 18001

ISO 14001 và OHSAS 18001 có một vài nét tương đồng, tuy nhiên vẫn có sự khác nhau hoàn toàn, để giúp mọi người có thể có cái nhìn chung và có thể hình dung rõ hơn về vấn đề này thì bài viết này VIETPAT sẽ So sánh ISO 14001 và OHSAS 18001 ở một vài nét cơ bản cho mọi mọi người cùng tham khảo như sau

so sach iso 14001 và ohsas 18001

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là gì?ener noreferrer">ISO 14001 là một hệ thống quản lý môi trường (EMS) cung cấp một cấu trúc để đo lường và cải thiện của một tổ chức môi trường tác động

OHSAS 18001 là gì?

>OHSAS 18001 là gì?ức khỏe và an toàn hệ thống quản lý nghề nghiệp. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ nhằm ngăn ngừa những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Điểm giống nhau giữa So sánh ISO 14001 và OHSAS 18001:

Về mặt cấu trúc, hai tiêu chuẩn là như nhau và các yêu cầu là rất tương tự. Giữa  ISO 14001 và OHSAS 18001 đều rất giống nhau và cùng nói đến những yếu tố:

>Điểm giống nhau giữa So sánh ISO 14001 và OHSAS 18001:li>Vai trò & Trách nhiệm
 • Đào tạo
 • Kiểm soát Nhà cung cấp/Mua
 • Kiểm soát tài liệu
 • Kiểm soát hoạt động
 • Hiệu chuẩn
 • Hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Hồ sơ
 • Kiểm toán
 • Nhận xét việc quản lý
 • Sự khác biệt chính giữa ISO 14001 và OHSAS 18001

  Tư Vấn Chứng Chỉ ISO