Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tin tức Sửa đổi QCVN về An toàn thiết bị điện và điện tử

Sửa đổi QCVN về An toàn thiết bị điện và điện tử

kể từ ngày 1/2/2017 Sửa đổi QCVN về An toàn thiết bị điện và điện tử cụ thể:

Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ngày 15/12/2016

Thông tư này không áp dụng đối với :

  • Dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết bị điện, điện tử hoặc là một bộ phận của thiết bị điện, điện tử hoàn chỉnh;
  • Dây và cáp điện nhập khẩu về để lắp đặt vào các thiết bị điện, điện tử sau đó xuất khẩu (gia công hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất).

Kể từ ngày 1/8/2018, các sản phẩm dây và cáp điện sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của Sửa đổi này.

Cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bản đầy đủ của Thông tư 21/2016/TT-BKHCN này như sau:

 

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP