Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcTHÔNG TƯ 03/2016/TT-BCT VỀ KINH DOANH KHÍ ngày 10/05/2016 của BỘ CÔNG...

THÔNG TƯ 03/2016/TT-BCT VỀ KINH DOANH KHÍ ngày 10/05/2016 của BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 10 tháng 05 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ 15 tháng 5 năm 2016. Thông tư này áp dụng cho thương nhân theo quy định của Luật Thương mại; Thương nhân nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Để giúp đơn vị hiểu rõ hơn, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của văn bản quy phạm pháp luật Thông tư 03/2016/TT-BCT cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Phụ lục kèm theo thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO