Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024
HomeTin tứcThông tư 05/2020/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02–23–1:2020/BNNPTNT về giống thủy sản...

Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02–23–1:2020/BNNPTNT về giống thủy sản có hiệu lực

Vào 18/9/2020 tới đây, Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản ký hiệu là QCVN 02–23–1:2020/BNNPTNT, Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống của giống cá Chép và giống cá Rô phi, bao gồm:

thuy san

Thứ nhất, giống cá Chép là cá Chép kính Hungary, cá Chép vẩy Hungary, cá Chép vàng Indonexia, cá Chép trắng Việt Nam, cá Chép V1.

Thứ hai, giống cá Rô phi là cá Rô phi vằn, cá Rô phi xanh, cá Rô phi lai xa, cá Rô phi đỏ.

Trong đó, yêu cầu kỹ thuật đối với cá Chép bột đó là: chiều dài cá từ 5-7 mm; màu sắc nâu sẫm (Cá Chép trắng Việt Nam, cá Chép Hungary, cá Chép V1), ánh vàng (cá Chép vàng Indonexia). Bên cạnh đó, yêu cầu kỹ thuật đối với cá Chép hương đó là: chiều dài cá từ 25-30 mm; toàn thân không có vẩy, nếu có chỉ thấy một hàng vẩy nằm dọc theo vây lưng (cá Chép kính Hungary),…

Tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước giống cá Chép, giống cá Rô phi quy định tại Quy chuẩn này phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết và tải về Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT và QCVN 02–23–1:2020/BNNPTNT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO