Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcThông tư 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT...

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ngày 09/08/2019 vừa qua Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT kèm theo QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

quy chuan viet nam

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Về quy định Công bố hợp quy chế phầm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam:

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo biện pháp:

  • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
  • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp hóa chất, chế phẩm sinh họcxử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo phương thức:

  • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình).
  • Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7 (thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Tổng cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT này

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 02 – 32 – 1: 2019/BNNPTNT về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO