Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcThông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ

Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ

Từ 01/6/2020, thép không gỉ phải đáp ứng yêu cầu QCVN 20:2019/BKHCN

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” (QCVN 20:2019/BKHCN).

thep

Cụ thể, thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường được đánh giá phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật này phải có hàm lượng crom không thấp hơn 10,5% (theo khối lượng) và hàm lượng cacbon không lớn hơn 1,2% (theo khối lượng).

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng công bố Danh mục 05 nhóm sản phẩm thép không gỉ kèm mã HS thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 20:2019/BKHCN, gồm có: Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên; Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm ; Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều ; Thép không gỉ ở dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác ; Dây thép không gỉ.

Thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu phải thực hiện việc công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và có nhãn hàng hóa phù hợp với quy định tại Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật này trước khi lưu thông trên thị trường.

Đối với thép không gỉ được sản xuất trong nước, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp là chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5. Đối với thép không gỉ nhập khẩu, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp là chứng nhận hợp quy, giám định phù hợp quy chuẩn theo Phương thức 7

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

Thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu trước ngày 01/6/2020 tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 01/6/2021. Kể từ ngày 01/6/2020, thép không gỉ thuộc các mã HS nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 20:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép không gỉ áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này được thi hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 15/2019/TT-BKHCN và tải về tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO