Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024
HomeTin tứcThông tư 17/2020/TT-BTTTT ban hành QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình...

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT ban hành QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2”.

thiet bi giai ma tin hieu DVB 2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air – FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam. Theo đó, thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa tần. Bên cạnh đó, thiết bị thu phải có hỗ trợ khả năng hiển thị về chất lượng tín hiệu (SQI) và về cường độ tín hiệu (SSI) trên màn hình máy thu hình.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 quy chuẩn và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, thiết bị có khả năng giám sát, cập nhật đúng và đủ trạng thái kênh hoặc dịch vụ mà không cần có sự tác động của người sử dụng trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp không có sự thay đổi trạng thái kênh hoặc dịch vụ, thiết bị thu phải giữ nguyên trạng thái kênh hoặc dịch vụ.

Thứ hai, trường hợp có sự thay đổi tên kênh, trong khoảng thời gian 40s kể từ khi thay đổi tên kênh, thiết bị thu phải tự cập nhật đúng tên mới của kênh.

Thứ ba, trường hợp xóa 1 kênh chương trình, trong khoảng thời gian 40s kể từ khi xóa 1 kênh, thiết bị thu phải xóa kênh đó khỏi danh sách kênh….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Thông tư 17/2020/TT-BTTTT và tải về QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO