Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTin tứcThông tư 29/2017/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT về sữa tươi...

Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT ban hành QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT về sữa tươi nguyên liệu

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư  29/2017/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu.

sua dang long

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sữa tươi nguyên liệu –  sữa nguyên chất dạng lỏng thu được từ bò, trâu, dê, cừu, chưa bổ sung hoặc tách bớt bất cứ thành phần nào của sữa, chưa xử lý qua bất kỳ phương pháp nào, được dùng làm nguyên liệu để chế biến. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa tươi nguyên liệu có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan phải thực hiện đúng theo quy định này.

Việc đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn này đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa tươi nguyên liệu thực hiện theo Phương thức 5 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.1.2. Cơ sở thu mua, bảo quản để kinh doanh sữa tươi nguyên liệu phải thực hiện đánh giá chứng nhận theo Phương thức 1 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.1.3. Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận hợp quy và việc thử nghiệm để phục vụ hoạt động chứng nhận phải đăng ký theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa tươi nguyên liệu thuộc phải công bố hợp quy đối với sữa tươi nguyên liệu phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này và đăng ký hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT ban hành  QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT  này tại đây: quy-chuan-viet-nam-qcvn-01-186-2017-bnnptnt-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO