Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcThông tư 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng...

Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 29/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2019/TT-BCT về việc quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

thong tu 52-2015-TT-BYT

Theo đó, Tổ chức đánh giá sự phù hợp có trách nhiệm tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng ít nhất 01 lần đối với lĩnh vực thử nghiệm và sản phẩm, hàng được chỉ định trong thời gian quyết định chỉ định có hiệu lực. Ngoài ra, tổ chức này cũng cần báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp cho Bộ Công Thương định kỳ vào ngày 15/12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Khi có sự thay đổi ảnh hưởng đến năng lực thử nghiệm, giám định đã được chỉ định thì tổ chức đánh giá sự phù hợp phải báo lại cho cơ quan chỉ định trong vòng 15 ngày, kể từ khi có thay đổi.

Mặt khác, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động và/hoặc được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện đánh giá phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ. Danh sách các tổ chức này sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Ngoài ra công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Công Thương ban hành là hoạt động bắt buộc và dựa trên các biện pháp:

– Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

– Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 48/2011/TT-BCT.

Xem chi tiết Thông tư 36/2019/TT-BCT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO