Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
HomeTin tứcThủ tục Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thủ tục Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thủ tục Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý:

 • Thông tư 223/2012/TT-BTC
 • Luật 41/2013/QH13
 • Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT
Kiem_Dich_Thuc_Vat

Thủ tục Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Thành phần hồ sơ:

 • – Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu số 04/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT;
 • – Bản sao chụp Hợp đồng thương mại;
 • – Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Bảo vệ thực vật hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật phải cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu 05/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT.
 • – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • – Trường hợp không cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết:- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. – 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

Kết quả thực hiện Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (có giá trị không quá 01 năm kể từ ngày cấp).

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO