Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
HomeTin tứcThủ tục Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực...

Thủ tục Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật thực hiện dựa vào căn cứ pháp lý: Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

quy-chuan-thuoc-bvtv-du-tru-quoc-gia

Thủ tục Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Thành phần hồ sơ:

Trình tự thực hiện:

  • – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
  • – Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.
  • Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • – Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT):
  • + Trong thời hạn 05 ngày làm việc.
  • + Hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Kết quả thực hiện Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật (giữ nguyên thời hạn của Giấy phép đã cấp)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO