Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcThủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được...

Thủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Việc thực hiện Thủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam được căn cứ theo Thông tư 284/2016/TT-BTC, Nghị định 39/2017/NĐ-CP, Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 09/2018/TT-BTC

dieu kien san xuat thuc an thuy san

Thủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • -Phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có).
 • – Mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản có một tiêu chuẩn chất lượng được công bố chỉ được đặt 01 tên thương mại tương ứng.
 • -Thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới: Sau khi có quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nếu tổ chức, cá nhân có thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới có nhu cầu lưu hành tại Việt Nam thì phải tiến hành thực hiện các quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP và được phép sử dụng các kết quả thử nghiệm trong hồ sơ công nhận thức ăn chăn nuôi mới cho hoạt động công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp quy.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017);
 • Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng và bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy (nếu có) là bản chính hoặc bản sao chụp có xác nhận của nhà sản xuất;
 • Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu).

Trình tự thực hiện:

 •  Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn chăn nuôi) hoặc Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản).
 • – Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:
 • Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện.
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp không ban hành văn bản xác nhận, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc.

 • – Thời hạn kiểm tra thành phần hồ sơ: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.
 • – Thời hạn thẩm định nội dung hồ sơ, ban hành văn bản xác nhận:Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi tiết hơn về Thủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam có thể liên hệ ngay cho VIETPAT chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn thực hiện

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO