Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTư vấn pháp lý về thức ăn chăn nuôiThủ tục Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy...

Thủ tục Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

Căn cứ theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT, Thủ tục Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn được thực hiện như sau

thuc an thuy san

Thủ tục Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

Chế độ miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu áp dụng đối với lô hàng nhập khẩu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: là thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu cùng loại do cùng cơ sở sản xuất, của cùng đơn vị nhập khẩu đã có Giấy xác nhận chất lượng của 05 lô hàng nhập khẩu liên tiếp theo chế độ kiểm tra thông thường hoặc 03 lô hàng nhập khẩu liên tiếp theo chế độ kiểm tra giảm trong thời gian không quá 12 tháng trước đó.

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có thời hạn (theo Mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017);
  • Giấy xác nhận chất lượng của 05 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu theo chế độ kiểm tra thông thường hoặc giấy xác nhận chất lượng của 03 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu theo chế độ kiểm tra giảm (bản sao chụp có xác nhận của đơn vị nhập khẩu).

Trình tự thực hiện:

  • – Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi(đối với thức ăn chăn nuôi) hoặc Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản).
  • – Bước 2: Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản kiểm tra:
  • Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân nhập khẩu về việc được miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong trường hợp không được áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
  • – Bước 3: Cơ quan kiểm tra cấp giấy xác nhận chất lượng:
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng được xác nhận, cơ quan kiểm tra cấp giấy xác nhận chất lượng cho lô hàng thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Kết quả thực hiện: Kết quả thực hiện Giấy xác nhận chất lượng. Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận chất lượng: 06 tháng.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO