Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2024
HomeTin tứcThừa Thiên Huế ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với sản...

Thừa Thiên Huế ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm tinh dầu tràm

Ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – vừa ký quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế (ký hiệu: QCĐP 1:2020/TT-H).

tinh dau tram hue

Theo ông Định, quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất bằng phương pháp chưng cất thủ công từ cây tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell). Theo đó, các sản phẩm tinh dầu tràm Huế được sản xuất phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm.

Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo các thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

Tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này, nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Y tế và bảo đảm chất lượng, an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm tinh dầu tràm đã được công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn theo quy định của pháp luật.

Các sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất, lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Được biết, vừa qua UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cho phép thành lập Hội sản xuất và kinh doanh dầu tràm Huế. Theo đó, Hội sản xuất và kinh doanh dầu tràm Huế là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của hội.

Theo congthuong.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO