Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 là tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn cho việc quản lí dự án và có thể được sử dụng bởi mọi loại hình tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012

iso 21500

Khái niệm

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 hay Tiêu chuẩn về hướng dẫn quản lí dự án có tên tiếng Anh là: ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 là tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn cho việc quản lí dự án và có thể được sử dụng bởi mọi loại hình tổ chức, bao gồm các tổ chức công, tổ chức tư nhân hoặc cộng đồng và cho bất kì loại dự án nào, với bất kể độ phức tạp, qui mô hoặc thời gian thực hiện.

ISO 21500: 2012 đưa ra các khái niệm và qui trình quan trọng được cho là để phục vụ việc thiết lập thực hành tốt trong quản lí dự án. 

Các dự án được đặt trong bối cảnh của các chương trình và danh mục đầu tư dự án, tuy nhiên, ISO 21500: 2012 không cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc quản lí các chương trình và danh mục đầu tư dự án. Các chủ đề liên quan đến quản lí chung chỉ được giải quyết trong phạm vi quản lí dự án.

(Theo International Organization for Standardization)

Vai trò

ISO 21500 sẽ đưa ra hướng dẫn hướng tới các cải tiến quan trọng của dự án bằng cách cho phép dự án được hoàn thành trong phạm vi hạn chế về ngân sách và thời gian, trong khi vẫn đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu đối với các hoạt động kinh doanh còn lại. 

ISO 21500 cũng sẽ cho phép các tổ chức thực hiện tất cả các yêu cầu quản lí dự án và giảm thiểu khả năng thất bại của dự án.

Đạt được chứng nhận ISO 21500 sẽ giúp tổ chức lập kế hoạch, quản lí và giám sát đầy đủ tiến độ của dự án, đồng thời, trang bị các kĩ năng cơ bản để phân bổ hợp lí thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn.

ISO 21500 có thể bổ sung ISO 9001 cho Quản lí chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực cải tiến liên tục: hiện thực hóa các qui trình cải tiến cần thiết và mong muốn trong hoạt động với sự xáo trộn tối thiểu của qui trình sản xuất và dịch vụ. 

ISO 21500 kết nối sự khác biệt và củng cố sự tương đồng giữa nhiều bên thường làm việc cùng nhau trong một dự án: nhà tài trợ, quản lí dự án và các đồng nghiệp, tổ chức dự án. công nhân dự án, khách hàng, người dùng và/ hoặc tổ chức nội bộ.

(Tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 21500 về Quản lí dự án, tổ chức ISO-CERT.VN)

Theo kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP