Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
HomeTin tứcTiêu chuẩn VietGAP là gì?

Tiêu chuẩn VietGAP là gì?

Tiêu chuẩn VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

chung nhan VietGAP

Tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP

Nhà sản xuất đáp ứng những yêu cầu sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam gọi tắt là VietGAP.

Sau đó nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận về Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp.

Hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP

Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP theo mẫu. (trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo danh sách thành viên).

Bản đồ (hoặc sơ đồ) giải thửa và phân lô khu vực sản xuất.

Bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản.

Biên bản kiểm tra nội bộ thực hiện theo bảng kiểm tra đánh giá.

Ngoài ra, có các tài liệu khác đi kèm (nếu có).

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO