Thứ Bảy, Tháng Ba 9, 2024
HomeTin tứcTin tức vietgapTP.HCM: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP

TP.HCM: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn TP.HCM, góp phần xây dựng nền nông nghiệp đô thị thành phố phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về khuyến khích áp dụng quy trình VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn TP.HCM.

VietGAP

Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại các loại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản thuộc danh mục sản phẩm được hỗ trợ, bao gồm: sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Theo Quyết định số 21, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp và thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp. Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. Đồng thời, hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP.

Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ được phân theo từng danh mục khác nhau.

Đối với trồng trọt (rau, quả), được hỗ trợ một lần 30% kinh phí đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP và 50% chi phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP.

Đối với chăn nuôi (heo, bò sữa, gia cầm), mức hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, kho chứa nguyên liệu và thức ăn, kho chứa dụng cụ chăn nuôi, máy móc và trang thiết bị phục vụ chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống đạt chuẩn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hỗ trợ một lần 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), đối tượng được hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư cải tạo ao nuôi, máy móc thiết bị phục vụ nuôi. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, kho chứa thức ăn, thuốc thú y, hóa chất và 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại, Quyết định số 21, hỗ trợ một lần 30% chi phí xây dựng nhà sơ chế đóng gói, đầu tư dụng cụ sơ chế, đóng gói. Hỗ trợ một lần 100% chi phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). Hỗ trợ 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo khoahocphothong.com.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO