Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024
HomeTin tứcTư vấn cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Tư vấn cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Theo quy định được ban ra thì việc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là điều bắt buộc đối với tất cả doanh nghiệp. Và hiện nay VIETPAT chuyên Tư vấn cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng và uy tín dành cho quý khách.

xin cap lai giay phep

Tư vấn cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ pháp lý c>Tư vấn cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Ngày có hiệu lực: 04/10/2001;
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật số 40/2013-QH13;
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối tượng thực hiện

  Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  Phải có tài liệu chứng minh cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước đó.

  >Đối tượng thực hiện
  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;
  • Tài liệu chứng minh cơ>Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước đó.
  • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an).

  Mọi nhu cầu hay thắc mắc gì về cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.

  >Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tư Vấn Chứng Chỉ ISO