Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyTư vấn chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát...

Tư vấn chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc việc tư vấn chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn. 

Theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông cho tất cả các sản phẩm thuộc thiết bị điện tử, nhằm đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm của chính doanh nghiệp mình mà còn đảm bảo cho người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng sản phẩm.

thiet bi phat thu cho phat chuan

Phương thức chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn:

Bao gồm 2 phương thức:

  • Phương thức 5: Đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước và chứng chỉ có hiệu lực 3 năm từ ngày được cấp
  • Phương thức 7: Đối với các sản phẩm nhập khẩu và có hiệu lực đối với từng lô sản phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn

  • Bản công bố hợp quy;
  • Bản mô tả chung về thiết bị phát thu cho phát chuẩn (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

Mọi thắc mắc về chứng nhận hợp quy các loại và cả về thiết bị phát thu cho phát chuẩn mà bạn chưa hiểu rõ hay bất kỳ vấn đề gì liên quan cứ đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO