Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
HomeTư vấn chứng nhận hợp quyTư vấn hợp quy thiết bị hấp chất thải y tế lây...

Tư vấn hợp quy thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

Theo QCVN 55:2013/BTNMT về việc hợp quy thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm đối với tất cả các nhà kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm. 

Công ty VIETPAT chuyên công bố hợp quy tất cả các sản phẩm trên toàn quốc, liên hệ ngay để được tư vấn sớm.

y te

Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 2>Căn cứ pháp lý/li>
  • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  • Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

  •  QCVN 55:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm;
  •  QCVN 56:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối) và sử dụng thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm; các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các đơn vị lấy mẫu, phân tích và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hồ sơ cần thiết công bố hợp quy thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

Thời gian và chi phí:

  • Thời hạn hợp quy có thể trong vòng 30 ngày và giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực 3 năm từ ngày cấp chứng nhận đối với sản phẩm sản xuất trong nước và theo lô đối với sản phẩm nhập khẩu
  • Chi phí hợp quy phù thuộc vào mức độ, quy mô và độ phức tạp của sản phẩm

Mọi nhu cầu hay thắc mắc gì về vấn đề hợp quy cứ liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tối đa nhất.

>Thời gian và chi phí:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO