Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Dịch vụ khác Tư vấn thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong...

Tư vấn thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

VIETPAT chúng tôi là đơn vị chuyên Tư vấn thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp theo Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT cho các đơn vị có nhu cầu

thu tuc cong nhan tien bo khoa hoc ky thuat

Tư vấn thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

 Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công nhận tiến bộ kỹ thuật về ging, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp viết tắt là tiến bộ kỹ thuật có thể tham khảo những thông tin mà chúng tôi cung cấp sau để biết thêm thông tin

Tùy theo lĩnh vực mà việc xin công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc hủy bỏ tiến bộ kỹ thuật được quản lý tại các cơ quan khác nhau

1. Tổng cục Thủy sản đối với lĩnh vực thủy sản.

2. Tổng cục Thủy lợi đối với lĩnh vực thủy lợi.

3. Tổng cục Lâm nghiệp đối với lĩnh vực lâm nghiệp.

4. Tổng cục Phòng, chống thiên tai đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

5. Cục Trồng trọt đối với lĩnh vực trồng trọt.

6. Cục Bảo vệ thực vật đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón và an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật.

7. Cục Chăn nuôi đối với lĩnh vực chăn nuôi.

8. Cục Thú y đối với lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

9. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đối với lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản và phát triển thị trường nông sản.

10. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đối với lĩnh vực sản xuất muối, cơ điện, ngành nghề nông thôn, giải pháp tổ chức sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

11. Cục Quản lý xây dựng công trình đối với lĩnh vực xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hồ sơ đăng ký xin công nhận tiến bộ kỹ thuật

Về hồ sơ, đơn vị đăng ký xin công nhận tiến bộ kỹ thuật cần có

  • Văn bản đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật 
  • Báo cáo kết quả nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật
  • Bản nhận xét ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất của tối thiểu 03 tổ chức hoặc cá nhân. Bản nhận xét của cá nhân phải được cơ quan hoặc địa phương nơi cá nhân sinh sống hoặc công tác xác nhận.

Trong vòng 3 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ và yêu cầu bổ sung. Khi hồ sơ đã hợp lệ và đầy đủ sẽ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật trong vòng 7 ngày. Tiếp đến trong vòng 15 ngày tiếp theo cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp thm định hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật.

3 ngày sau khi họp thm định hồ sơ, đơn vị đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về các nội dung cần hoàn thin (nếu có) và phải hoàn thiện hồ sơ trong 30 ngày tiếp theo. Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, ban hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật trong thời hạn 5 ngày làm việc 

Hủy bỏ quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật

Tiến bộ kỹ thuật bị hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Không được ứng dụng vào sản xuất trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm rà soát;
  • Có sự gian lận hồ sơ đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp chính thức được áp dụng theo trình tự trên. Để được tư vấn rõ hơn và hướng dẫn thực hiện hãy liên hệ ngay cho VIETPAT.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về các mẫu hồ sơ đăng ký theo Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT tại đây: 04_2018_TT-BNNPTNT_383304

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP