Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
HomeTin tứcTư vấn thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ...

Tư vấn thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

Người đứng đầu cơ sở, cá nhân, tổ chức được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ cần phải hoàn tất các thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở, để hiểu hơn về vấn đề này chúng tôi xin cung cấp một số thông tin như sau

phe duyet phuong an phong chay chua chay cua co so

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở:

  • Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001;
  • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật số 40/2013-QH13;
  • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
  • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ cần có khi thực hiện phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở:

  • 01 (một) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở;
  • 02 (hai) Phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.
  • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thủ tục hành chính thực hiện phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

  • Đơn vị hoàn thiện hồ sơ nộp tại bộ phận phụ trách
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện, nếu hợp lệ tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy hẹn
  • Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ kiểm duyệt và trả kết quả

Trên đây chỉ là những thông tin mang tính chất tổng quan cho mọi người có cái nhìn khái quát về việc thực hiện thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về thủ tục một cách tối đa nhất hãy liên hệ ngay cho VIETPAT ngay hôm nay

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO