Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2024
HomeTư Vấn Chứng nhận VietgapTư vấn chứng nhận VIETGAP Thủy Sản

Tư vấn chứng nhận VIETGAP Thủy Sản

VietGAP thủy sản tạo điều kiện để phát triển bền vững, nâng cao uy tín hàng thủy sản trên thị trường, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. VietGAP thủy sản là mô hình có sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Việc liên kết không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn hướng nông dân phát triển công nghiệp theo quy trình mới, bền vững, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

vietgap thuy san

VietGAP thủy sản là gì?

VietGAP thủy sản là việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào nuôi thủy sản, đây cũng là sự lựa chọn thông minh của các nhà sản xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm, sức khỏe,…

Các yếu tố áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn VietGap thủy sản

Xúc tiến ngoại giao tạo niềm tin và sự chấp nhận bộ tiêu chuẩn VietGAP trên các thị trường thế giới.

Có thông tư hướng dẫn quyết định 01/2012/QĐ-TTg nhằm tạo điều kiện thuận lợi đề triển khai hỗ trợ trong sản xuất.

Có khung pháp lý và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng đồng bộ về: hệ thống thủy lợi, kênh mương cấp thoát nước, hệ thống ao nuôi, lắng lọc, xử lý chất thải, Hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng trừ dịch bệnh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực, có chế độ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hợp lý đối với hộ nuôi và sản xuất kinh doanh áp dụng bộ tiêu chuẩn VietGAP.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO