Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
HomeTin tứcQuyết định 4202 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 4202 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia có hiệu lực từ 30/12/2016 chính twhsc ban hành các TCVN sau:

  1. TCVN 11414-1:2016    Mặt đường bêtông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén
  2. TCVN 11414-2:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu.
  3. TCVN 11414-3:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phàn 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi.
  4. TCVN 11414-4:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL.
  5. TCVN 11414-5:2016    Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa.
  6. TCVN11414-6:2016     Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạngtấm – Phần 6: Xác định độ hấp thụnước.
  7. TCVN11414-7:2016     Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 7: Xác định khối lượng riêng

VIETPAT mời các bạn cùng tham khảo bản đầy đủ của Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN này như sau:

Bạn có thể tải về tại đây: quyet-dinh-4202-qd-bkhcn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO